Fakta a dojmy

psychoanalytikův průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda, vydal Triton, Praha, 2006

Fakta a dojmy

„Pražský psychoanalytik Václav Buriánek uspořádal knihu Fakta a dojmy jako výroční sborník k příležitosti 150. výročí narození zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Ke vzniku publikace mimo jiné přispěli členové České psychoanalytické společnosti a moravští historikové. Tento netradiční průvodce Freudovým rodným krajem spojuje dostupné, ale dosud izolované historické a národopisné informace s psychoanalytickými interpretacemi a bohatým obrazovým materiálem. Výsledná mozaika faktů a dojmů vypovídá o možných vlivech Freudova rodiště (v nejširším slova smyslu) na jeho niterné zkušenosti a budoucí tvořivost. Kniha se soustředí na Freudův pobyt v Příboře, na vztah Příborských a většinové kultury ke slavnému rodákovi.

Obrazovou část knihy doprovázejí převážně archivní fotografie, snímky z novější doby pořídili Václav Buriánek a Rudolf Jarnot. Jarnotovy fotografie přispívají do souboru poetickým půvabem. Většinu Buriánkových fotografií zachycuje město Příbor a okolí ještě koncem osmdesátých let a v průběhu devadesátých let 20. století, tedy v dobově zakonzervovaném stavu romantizujícího chátrání.“

Možnost objednání a zaslání poštou na dobírku.

Cena 300 Kč včetně poštovného.

Kontakt pro objednání knihy:
v.burianek@centrum.cz